rastanatusia

309 tekstów – auto­rem jest ras­ta­natu­sia.

Smut­na ? Ależ skąd.. Ja płaczę tyl­ko po to by poz­być się tok­syn z ciała.

~Na­talia K. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 czerwca 2018, 19:08

Grzechem jest Cię kochać.
Piekłem byłoby przestać.

~ Na­talia K. (Innastronaduszy) 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 maja 2018, 19:04

* * *

Nie ma miłości, korzys­tniej­sze są układy.
Jeśli chcesz mi coś dać, od­dam Ci na ra­ty.
Od­dam w kom­ple­men­tach, cza­sem Cię roz­ba­wię.
A jak się przyz­wyczaisz to zwyczaj­nie Cie zos­ta­wię.

Prze­cież nic nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 5 maja 2018, 13:13

* * *

I na­wet dam Ci klucz - do Me­go serca
Ty weźmiesz nóż i nie zadrży Ci ręka
Wbi­jesz go moc­no i jeszcze przekręcisz
Prze­cież to właśnie naj­bar­dziej Cie kręci

Kocha­nie..
Każdy Twój od­dech nasączo­ny zakłamaniem
A Ja [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 4 maja 2018, 13:17

cZŁOwiek

Jes­tem człowiekiem, który wciąż cze­goś szu­ka.
Chce by Mo­je życie było jak wyższa sztu­ka.
Pełna dob­ra, by nie skończyć u belzebuba.
Bo prze­cież żyje się raz, to nie żad­na próba.

Jes­tem człowiekiem, który wierzy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 1 maja 2018, 17:35

* * *

Kiedyś w ogień byś za nią wskoczyła.
Te­raz jak cier­pi to pat­rzysz z da­leka.
Kiedyś miano „zgra­na rodzi­na”.
Dziś gdy ktoś Ją ob­raża, ocza­mi uciekasz.

Nie chcesz kłótni, al­bo nie wiesz co zrobić. [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 5 kwietnia 2018, 10:51

* * *

Mi­mo, że przy­ciągnęłaś mnie swą urodą.
Zat­rzy­mać mu­sisz mnie już inną me­todą.
Nie do­tykiem, nie gestami
Tyl­ko roz­pal, roz­pal mnie słowami

Spraw bym war­gi gryzła pod­czas Twej prze­mowy.
Bym pragnęła więcej..więcej tej rozmowy.
Zaim­po­nuj mi [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 4 marca 2018, 20:57

* * *

Kochałam się w Pani..wtedy..
W tam­tej ław­ce, naprzeciw..
Kochałam się w spoj­rze­niu i w uśmiechu.
Na lek­cji, myśli brudząc w de­likat­nym grzechu.

Kochałam się w Pani..wtedy..
W tam­tej ław­ce, nap­rze­ciw..
Kochałam się w tej dziecięcej de­likat­ności.
W [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 19 lutego 2018, 18:38

Walentynki szeptem

Kocha­na.. Pozwól, że dziś szep­tem będę mówiła o miłości.
Że nie będę krzyczeć mi­mo naszej od­ległości.

Bo ten dzień jest już pełen przek­rzy­kujących się ludzi.
Bo w tym dniu połowa osób nag­le się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 15 lutego 2018, 18:43

Kawa

Płaczę nad roz­la­nym mle­kiem.
Miało być do ka­wy, ka­wa miała być le­kiem.
Miała choć troche mnie rozbudzić.
Chęć zos­ta­nia w łóżku sta­now­czo os­tudzić.

Płaczę, lecz kawę trze­ba pos­ta­wić na ławie.
Upo­rać się z [...] — czytaj całość

wiersz • 6 lutego 2018, 18:15
rastanatusia

Zapraszam również na Facebooka - https://www.facebook.com/innastronaduszy/ Twarzy tyle co pseudonimów.

Zeszyty
  • ... – ...

  • Miłość – Kocha się za nic. Nie is­tnieje żaden powód do miłości.

  • Paulo Coelho – Ulu­bione..

  • Ulubione – Naj­lep­sze, dające do myśle­nia.

  • Życie  – A żyć możesz tyl­ko dzięki te­mu, za co mógłbyś um­rzeć.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

15 czerwca 2018, 21:06yestem sko­men­to­wał tek­st Smutna ? Ależ skąd.. [...] 

15 czerwca 2018, 19:08rastanatusia do­dał no­wy tek­st Smutna ? Ależ skąd.. [...] 

12 maja 2018, 19:20Loisentaz sko­men­to­wał tek­st Grzechem jest Cię kochać. [...] 

12 maja 2018, 19:04rastanatusia do­dał no­wy tek­st Grzechem jest Cię kochać. [...] 

6 maja 2018, 12:39yestem sko­men­to­wał tek­st Nie ma miłości, korzys­tniej­sze [...]

5 maja 2018, 15:15oszi3 sko­men­to­wał tek­st Nie ma miłości, korzys­tniej­sze [...]

5 maja 2018, 13:13rastanatusia do­dał no­wy tek­st Nie ma miłości, korzys­tniej­sze [...]

4 maja 2018, 13:17rastanatusia do­dał no­wy tek­st I na­wet dam Ci [...]

4 maja 2018, 13:16rastanatusia sko­men­to­wał tek­st cZŁOwiek

4 maja 2018, 13:15rastanatusia sko­men­to­wał tek­st cZŁOwiek