rastanatusia

304 teksty – auto­rem jest ras­ta­natu­sia.

* * *

Kiedyś w ogień byś za nią wskoczyła.
Te­raz jak cier­pi to pat­rzysz z da­leka.
Kiedyś miano „zgra­na rodzi­na”.
Dziś gdy ktoś Ją ob­raża, ocza­mi uciekasz.

Nie chcesz kłótni, al­bo nie wiesz co zrobić. [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 5 kwietnia 2018, 10:51

* * *

Mi­mo, że przy­ciągnęłaś mnie swą urodą.
Zat­rzy­mać mu­sisz mnie już inną me­todą.
Nie do­tykiem, nie gestami
Tyl­ko roz­pal, roz­pal mnie słowami

Spraw bym war­gi gryzła pod­czas Twej prze­mowy.
Bym pragnęła więcej..więcej tej rozmowy.
Zaim­po­nuj mi [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 4 marca 2018, 20:57

* * *

Kochałam się w Pani..wtedy..
W tam­tej ław­ce, naprzeciw..
Kochałam się w spoj­rze­niu i w uśmiechu.
Na lek­cji, myśli brudząc w de­likat­nym grzechu.

Kochałam się w Pani..wtedy..
W tam­tej ław­ce, nap­rze­ciw..
Kochałam się w tej dziecięcej de­likat­ności.
W [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 19 lutego 2018, 18:38

Walentynki szeptem

Kocha­na.. Pozwól, że dziś szep­tem będę mówiła o miłości.
Że nie będę krzyczeć mi­mo naszej od­ległości.

Bo ten dzień jest już pełen przek­rzy­kujących się ludzi.
Bo w tym dniu połowa osób nag­le się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 15 lutego 2018, 18:43

Kawa

Płaczę nad roz­la­nym mle­kiem.
Miało być do ka­wy, ka­wa miała być le­kiem.
Miała choć troche mnie rozbudzić.
Chęć zos­ta­nia w łóżku sta­now­czo os­tudzić.

Płaczę, lecz kawę trze­ba pos­ta­wić na ławie.
Upo­rać się z [...] — czytaj całość

wiersz • 6 lutego 2018, 18:15

* * *

Ten ból jest jak ogień.

Wy­niszczył mnie w środku.
Kiełkujące nadzieje pa­li w za­rod­ku.
Zaczął się w ser­cu, te­raz się roz­przes­trze­nia.
Spa­lił na proch.. Jest nie do pos­kro­mienia.

Ten ból jest jak ogień. [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 6 lutego 2018, 17:40

* * *

Os­karżasz mnie za swe czyny
Egois­tycznie, chcesz poz­być się poczu­cia wi­ny.
Lecz to nie Ja jes­tem uoso­bieniem zła.
Ser­ca Ci brak i his­to­ria Ci obca.

Pochodzę z nieba, lecz do piekieł wyg­na­ny.
Jut­rzenką mnie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 1 lutego 2018, 20:01

- Skąd te si­niaki na Twoim ciele ? 
- Całą noc biłam się z myśla­mi. Ich natłok mnie znokautował. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 stycznia 2018, 17:44

„Życie Cieni”

W tłumie ludzi znajdź choć jed­ne­go człowieka
Co ma od­wagę stanąć, gdy cała reszta ucieka.
Znajdź człowieka co człowieko­wi człowiekiem
Co na od­chod­ne nie da cy­kuty, lecz na­kar­mi z dob­ro­ci le­kiem.

Znajdź pośród tłumu, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 19 stycznia 2018, 14:35

* * *

Widziałam dzi­siaj płaczące­go Anioła.
W kącie wśród ludzi po cichut­ku konał.
Sa­mot­ny, bez­bron­ny a nikt się nie zatrzymał.
Ani se­kun­dy uwa­gi od ludzi nie ot­rzy­mał.

Widziałam dzi­siaj na­rodzi­ny de­mona.
Pow­stał z łez, pod­ciętych skrzy­deł i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 6 grudnia 2017, 13:32
rastanatusia

Zapraszam również na Facebooka - https://www.facebook.com/innastronaduszy/ Twarzy tyle co pseudonimów.

Zeszyty
  • ... – ...

  • Miłość – Kocha się za nic. Nie is­tnieje żaden powód do miłości.

  • Paulo Coelho – Ulu­bione..

  • Ulubione – Naj­lep­sze, dające do myśle­nia.

  • Życie  – A żyć możesz tyl­ko dzięki te­mu, za co mógłbyś um­rzeć.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

6 kwietnia 2018, 00:39rastanatusia sko­men­to­wał tek­st Kiedyś w ogień byś [...]

5 kwietnia 2018, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedyś w ogień byś [...]

5 kwietnia 2018, 10:51rastanatusia do­dał no­wy tek­st Kiedyś w ogień byś [...]

9 marca 2018, 07:12JaiTy sko­men­to­wał tek­st Mimo, że przy­ciągnęłaś mnie [...]

5 marca 2018, 11:36dark smurf sko­men­to­wał tek­st Mimo, że przy­ciągnęłaś mnie [...]

5 marca 2018, 00:09rastanatusia sko­men­to­wał tek­st Mimo, że przy­ciągnęłaś mnie [...]

4 marca 2018, 23:45dark smurf sko­men­to­wał tek­st Mimo, że przy­ciągnęłaś mnie [...]

4 marca 2018, 23:42dark smurf sko­men­to­wał tek­st Mimo, że przy­ciągnęłaś mnie [...]

4 marca 2018, 20:57rastanatusia do­dał no­wy tek­st Mimo, że przy­ciągnęłaś mnie [...]

20 lutego 2018, 21:16silvershadow sko­men­to­wał tek­st Kochałam się w Pa­ni..wte­dy.. W [...]