rastanatusia

296 tekstów – auto­rem jest ras­ta­natu­sia.

„Życie Cieni”

W tłumie ludzi znajdź choć jed­ne­go człowieka
Co ma od­wagę stanąć, gdy cała reszta ucieka.
Znajdź człowieka co człowieko­wi człowiekiem
Co na od­chod­ne nie da cy­kuty, lecz na­kar­mi z dob­ro­ci le­kiem.

Znajdź pośród tłumu, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • wczoraj, 14:35

* * *

Widziałam dzi­siaj płaczące­go Anioła.
W kącie wśród ludzi po cichut­ku konał.
Sa­mot­ny, bez­bron­ny a nikt się nie zatrzymał.
Ani se­kun­dy uwa­gi od ludzi nie ot­rzy­mał.

Widziałam dzi­siaj na­rodzi­ny de­mona.
Pow­stał z łez, pod­ciętych skrzy­deł i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 6 grudnia 2017, 13:32

Była piękna

Była piękna
Jej us­miech rozświetłał mi drogę nocą
Była piękna
Księżniczka którą jak wo­zić to tyl­ko złotą karocą
Była piękna
Piękno duszy połączo­ne z pięknem ciała
Była piękna
Af­ro­dyz­jak które­go za­pachem oddychałam

Była piękna
I nikt nig­dy na­wet w snach jej nie dorównywał
Była piękna
Na­wet gdy jej ob­raz przez łzy mi się rozmywał
Była piękna
Gdy pat­rzyłam jak ode mnie odchodziła
Była piękna..
Była ta­ka piękna te­go dnia gdy mnie zabiła 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 2 grudnia 2017, 16:40

Bo po co

Nie pos­ta­wie Ci domu
Nie za­sadze drze­wa
Mogę urodzić Ci dziecko
Ale chęci na to nie mam

Wszys­tko co obiecałam
W pył się przemienia
Wszys­tko co kiedyś dałam
Los po­woli Ci za­biera

Mówi się trud­no
Ta­kie jest życie
Byłoby nud­no
Gdy­bym pos­ta­wiła Cię na szczycie 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 1 grudnia 2017, 13:17

Jes­teś tak pochłonięta od­gry­waniem ról, że nie masz cza­su na by­cie sobą. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 25 listopada 2017, 15:36

* * *

Dan­se ma­cab­re już daw­no mnie znudził.
Za­miast strach - w ar­tystach we­ne wzbudził.
Więc dziś bez po­wita­nia. Od ra­zu wy­biorę san­kcję.
Jes­tem Aniolem śmier­ci i dzi­siaj zjesz ze mną ko­lację.

Na główne da­nie wszystkie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 24 listopada 2017, 15:46

Zap­rzes­tań Mała prób upo­dab­niania się do innych.
Praw­da jest ta­ka, że gdy­by wszys­cy by­li jed­na­kowi - nie byłoby ludzi wyjątkowych. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 23 października 2017, 23:27

Pa­ra wy­bucho­wa - w głowach i ser­cach dwa in­ne chaosy.
Jakże wiel­kie było zas­kocze­nie gdy ra­zem stworzy­li harmonie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 22 października 2017, 20:38

* * *

Po­wiedz mi co czułeś
Gdy świat zaczął Ci się walić
Gdy ludzi na około było pełno
Ale nie było ni­kogo kto pomógłby Ci go nap­ra­wić.

Po­wiedz mi co czułeś
Gdy świat oka­zał się być więzieniem
Gdy miałeś [...] — czytaj całość

wiersz • 22 października 2017, 18:47

* * *

Pół ro­ku te­mu miało miej­sce wydarzenie.
Niesa­mowi­te dwóch wszechświatów połącze­nie.
Pier­wsza niczym z nieba, dru­ga z piekła rodem.
Niech poz­na­nie tejże pa­ry będzie Ci do­wodem.

Ona - sa­mo słowo sy­noni­mem jest per­fek­cji.
Nie miałam [...] — czytaj całość

wiersz • 19 lipca 2017, 20:02
rastanatusia

Zapraszam również na Facebooka - https://www.facebook.com/innastronaduszy/ Twarzy tyle co pseudonimów.

Zeszyty
  • ... – ...

  • Miłość – Kocha się za nic. Nie is­tnieje żaden powód do miłości.

  • Paulo Coelho – Ulu­bione..

  • Ulubione – Naj­lep­sze, dające do myśle­nia.

  • Życie  – A żyć możesz tyl­ko dzięki te­mu, za co mógłbyś um­rzeć.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 21:34Smurf007 sko­men­to­wał tek­st „Życie Cieni”

wczoraj, 15:51rastanatusia sko­men­to­wał tek­st „Życie Cieni”

wczoraj, 15:39Persiasty sko­men­to­wał tek­st „Życie Cieni”

wczoraj, 14:49carolyna sko­men­to­wał tek­st „Życie Cieni”

wczoraj, 14:35rastanatusia do­dał no­wy tek­st „Życie Cieni”

7 stycznia 2018, 14:17rastanatusia sko­men­to­wał tek­st Miałem nocą sen, w [...]

7 grudnia 2017, 10:31rastanatusia sko­men­to­wał tek­st Widziałam dzi­siaj płaczące­go Anioła. W [...]

6 grudnia 2017, 16:00fyrfle sko­men­to­wał tek­st Widziałam dzi­siaj płaczące­go Anioła. W [...]

6 grudnia 2017, 14:46$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Widziałam dzi­siaj płaczące­go Anioła. W [...]

6 grudnia 2017, 13:32rastanatusia do­dał no­wy tek­st Widziałam dzi­siaj płaczące­go Anioła. W [...]